مدیریت استراتژیک سرمایه گذاری

مفاهیم استراتژیک مدیریت سرمایه گذاری را به دست آورید و به وسیله دانشتان از طریق تمرینهای عملی و شبیه سازی در دنیای واقعی خطر ریسک را کم کنید و بازدهی را بالا برید
با آخرین تحقیقات مدیریت سرمایه گذاری درک خود را عمیق تر کنید

اطلاعات کلیدی

  :مدت دوره
 
:تاریخ بعدی برگزاری دوره

:هزینه دوره

:محل برگذاری

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام