تملیک و ادغام M & A

رقابت برتر سازمان خود را بسازید و ارزش سهام خود را از طریق مهارت مدیریت تملیک و ادغام بالا ببرید
این برنامه به شما یک درک پایان به پایان(END TO END) از فرایند M & A می دهد و قضاوت اینکه آیا M مناسب استراتژی شرکت شما می باشد و یا A
در نتیجه شما مشخص خواهید کرد که کدامیک از فرصتهای M & A برای شما سودمندتر است
مهمترین شرکایتان را انتخاب کنید و بیشترین پاداش را از معامله دریافت نمایید، تخصص بگیرید و با اعتماد به نفس و مهارت وارد فرایند M & A شوید

اطلاعات کلیدی

 :مدت دوره
 
:تاریخ بعدی برگزاری دوره

:هزینه دوره

:محل برگذاری 

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام