کلاس پیشرفته آموزش در سهام خصوصی

روش خود را متحول کنید و مفاهیم عمیقتری را از جنبه های مختلف سهام خصوصی کسب کنید
یک ابزار کلیدی در چشم انداز سرمایه گذاری باعث ایجاد سرمایه در گردش می شود تا شرکتها به دنبال گسترش بازارهای جدید، توسعه محصولات جدید و یا بازسازی عملیات اجرایی و درنتیجه شاهد رشد پتانسیلهای خود باشند
با وجودیکه سهام خصوصی زمینه ساز رقابت بزرگی است اما با دانش و مهارتهای صحیح بسیار با ارزش نیز می باشد
همچنین شما می توانید یک پایه محکم در ابزارهای مالی بدست آورید که می تواند سهامهای خاص را مدل سازی و تحلیل کند
شما می توانید با یک ابزار جامع در ارتباط با سهام خصوصی، به کارتان بازگردید

اطلاعات کلیدی

 :مدت دوره
 
:تاریخ بعدی برگزاری دوره

:هزینه دوره

:محل برگذاری

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام