سمینار مالی برای مدیران ارشد

در محیط کسب و کار امروز، تمام مدیران ارشد به دانش کار عملی مدیریت مالی نیاز دارند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند
تسلط خود را در اصطلاحات مالی، افزایش اطمینان در صحبت کردن با مقامات مالی افزایش دهید و یک دیدگاه مالی پویا را به تصمیم گیری خود اضافه کنید
مهارتهایتان را توسعه بدهید تا بتوانید اطلاعات را به دقت تفسیر کنید، بهترین تصمیم را بگیرید و برای افزایش ارزش سازمان بهترین نتایج را حاصل کنید
این دوره برای کارشناسان از سطح متوسط تا ارشد که زمینه مالی ندارند طراحی شده است

اطلاعات کلیدی

:مدت دوره
 
:تاریخ بعدی برگزاری دوره

:هزینه دوره

:محل برگذاری

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام