تامین مالی در کسب و کار کارآفرینی

اینکه آیا شما یک کارآفرین با پتانسیل بالا هستید و به دنبال سرمایه گذاری می باشید و یا یک سرمایه گذار مشتاق با بالاترین بازگشت سرمایه گذاری هستید باید چگونگی ایجاد بهترین شرایط برای تامین مالی جهت رشد کسب و کار را یاد بگیرید.
ما با کارآفرینان و سرمایه گذاران با تجربه همکاری داریم و یاد می دهیم چگونه هر مرحله از چرخه معامله را هدایت کنید
هیچ کتاب درسی در این برنامه وجود ندارد زیرا " هیچیک از دو معامله با هم یکسان نیستند "
تئوری آموزش داده نمی شود و درعوض به صورت کاربردی آنرا دریافت خواهید کرد، آنها کارآفرینانی با تجربه هستند که تاریخچه ای مملو از موفقیت دارند
مهارتها و دانش خود را که برای تهیه سرمایه گذاری امن احتیاج دارید را توسعه ببخشید تا کسب و کارتان به سرعت رشد کند
چشم انداز کارآفرینها و سرمایه گذارها، چگونگی هدایت هر مرحله از چرخه معامله می باشد

اطلاعات کلیدی

:مدت دوره
 
:تاریخ بعدی برگزاری دوره

:هزینه دوره

:محل برگذاری 

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام