دوره های کنسرسیومی

این دوره خلاقانه برای تمام شرکت کننده ها از طیف وسیعی از کسب و کار به ارمغان آورده شده است
این دوره باعث افزایش درک کسب و کار شرکت کننده ها، به چالش کشیدن فرضیاتشان، تشویق بینشها و گسترش مسیرهای کاری جدید می شود