دوره تیمهای پیشرو برای رهبران نو ظهور

در حال حرکت به سمت رهبری و مدیریت می باشید و در ابتدای راه هستید؟
شما با مسئولیتهای جدید مواجه خواهید شد و برای مدیریت و ایجاد انگیزه در دیگران نیاز به ابزارها و چهارچوبی مناسب دارید تا به بهترین نتایج و موفقیتها برسید، خودتان را به رهبرانی موفق تبدیل کنید که الهام بخش تیمهای اجرایی با طراحی برنامه های جدید و خاص می باشند
از طریق ارزیابی شخصیتی (NEO-PI-R) کارکترهای یک رهبر منحصر به فرد را در خود کشف کنید
این دوره جدید باعث توانمندی شما می شود تا در حرفه خود تبدیل به یکی از مهمترین رهبران موفق شوید و بهترین بازخوردها را در تیم کاریتان ارائه دهید
این دوره برای مدیران و رهبران تازه کار طراحی شده است

اطلاعات کلیدی


 :مدت دوره
 
:تاریخ بعدی برگزاری دوره

:هزینه دوره

:محل برگذاری 
 

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام