برنامه توسعه شتاب

به یک راهنمای امروز و فردا تبدیل شوید!
مهارتهای عملی، دانش و اعتماد به نفستان را جهت تغییرتان از یک مدیریت عملی به یک رهبری کسب و کار موثر، بیاموزید
این برنامه شما را به چالش می کشد تا در مورد چگونگی دید خودتان به عنوان یک رهبر فکر کنید و به شما ابزار الهام بخشیدن به تیم کاری و همچنین دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانتان را می دهد
این دوره قادر است درجات مهارتهایی که شما را در رسیدن به اهدافتان نیاز دارید ببخشد

اطلاعات کلیدی


 :مدت دوره
 
:تاریخ بعدی برگزاری دوره

:هزینه دوره

:محل برگذاری 
 

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام