مالیات 

مالیات؛ انتقال بخشی از درآمدها یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی جامعه به دولت است چرا كه زيرساخت، ابزار و امکانات دستیابی به اين درآمد و سود را دولت فراهم ساخته ‌است. در واقع يكي از منابع اصلي درآمد دولت ها ماليات است كه تحت عناوين و انواع مختلفي وصول مي شود.
يكي از انواع اصلي ماليات، ماليات مستقيم يا Direct Tax مي باشد كه به طور مستقیم از دارايی و درآمد افراد وصول می شود، که شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است. به منظور ايجاد ساز و كار نظارتي مناسب جهت تنظيم امور اقتصادي كشور و تامين بودجه دولت، قانون ماليات هاي مستقيم تدوين گرديده است. اين قانون نه تنها متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت است، بلکه به نحوی وضع گرديده است که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.
اطلاع از اين قوانين و مقررات، در موفقيت هر بنگاه اقتصادي يا كسب و كاري نقش اساسي و محوري دارد. چرا كه آشنايي با قوانين سبب مي‌شود تا بنگاه اقتصادي بواسطه عدم آشنايي کافی با قوانين و مقررات مالياتي دچار چالش نگردد و همچنين بتواند با شناخت كافي از حقوق مالياتي خود از فرصت‌هاي پيش روي كسب و كار به بهترين نحو استفاده كند و با تهديدات احتمالي مقابله نمايد.
موسسه آموزش عالی شایگان با هدف ترويج هر چه بيشتر و بهتر قوانين موضوعی در حوزه ماليات ها و علي الخصوص ماليات مستقيم، مشاركت سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي كشور در دوره هاي آموزشي طراحي شده را توسط بهترین اساتید خبره ، اكيداً توصيه مي نمايد. علاقه مندان می توانند در دوره آموزشی تکمیلی مالیات ارزش افزوده و معافیت های آن نیز مشارکت نمایند. 

اطلاعات کلیدی

:مدت دوره
 
:تاریخ بعدی برگزاری دوره

:هزینه دوره

:محل برگذاری 
 

اطلاعات کلیدی

تماس با ما

Tel: 021 88918641
Email: info@shayegan.ac.ir

ارسال پیام