دوره های مدیریت سرمایه گذاری 

عملکرد پورتفولیو خود را به حداکثر ترین شرایط برسانید
دانش مالی پر آوازه ترین رکن در کسب و کار موفق می باشد، امروزه گامهای سریع کسب و کار خاستار یک ترکیب پویا از تجربه های مالی، تفکر استراتژیک و رویکرد استراتژیک می باشد
سیستم آموزشی ما، شما را در مرکز مالی جهان قرار خواهد داد، شما توسط مشهورترین اساتید و بالاترین دست اندرکاران این حوضه هدایت میشوید
شما در این دوره به آخرین تحقیقات و تکنیکهای مالی دسترسی خواهید یافت، استاد محدوده وسیعی از ابزارهای مالی شوید تا شکاف بین دانش و برنامه های مالی خودتان را پر کنید
کشف کنید که چگونه پورتفولیو ما می تواند حرفه و سازمان شما را متفاوت کند

دانلود بروشور

  شایگان با پوشش دوره های مالی، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، استراتژی، رهبری و تحول حرفه، شما و سازمانتان را برای برداشتن گامهای رو به جلو، قدرتمند میکند
 

دانلود بروشور

تماس با ما

Tel: 021 88918641
Email: info@shayegan.ac.ir

ارسال پیام