تامین مالی شرکتی  

استاد ابزارهای وسیع فاینانس شرکتی باشید و با چالشهای پیچیده و فزاینده مالی خودتان و سازمانتان مقابله کنید
شما در حضور اساتید صاحب نامی که مباحث پیچیده ای بر اساس تحقیقات علمی و صنعتی صورت گرفته است، آموزش خواهید دید
در یک کلاس آموزشی با ظرفیت حرفه ای بالا حضور داشته باشید تا بتوانید یک شبکه وسیع از صنایع و فرهنگهای متنوع را در مرکز مالی ما بسازید
در حال حاظر در این دپارتمان چهار دوره تخصصی ارائه می شود که برای کارشناسان و مدیران مالی و غیر مالی طراحی شده است که مفاهیمی کلیدی از تصمیم گیریهای به روز و مدرن را به شما ارائه می دهند

دانلود بروشور

 شایگان با پوشش دوره های مالی، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، استراتژی، رهبری و تحول حرفه، شما و سازمانتان را برای برداشتن گامهای رو به جلو، قدرتمند میکند
 

دانلود بروشور

تماس با ما

Tel: 021 88918641
Email: info@shayegan.ac.ir

ارسال پیام