هیئت مدیره 

 تخصصی که به تاسیس رسانده اید را در کنار رهبران ارشد از بالاترین سازمانهای بزرگ تقویت کنید

این اطمینان را داشته باشید که شما از یک کسب و کار مدرن اجرایی و تفکر استراتژیک، می توانید بهترین تصمیمات را برای ادامه موفقیت خودتان و سازمانتان بگیرید

تماس با ما

Tel: 021 88918641
Email: info@shayegan.ac.ir

ارسال پیام