موسسه آموزش عالی آزاد شایگان
تهران خیابان سمیه بعد از استاد نجات الهی پلاک 272
موسسه آموزش عالی آزاد شایگان
سمینار های تخصصی
برگزاری دوره های کوتاه مدت و سمینارهای تخصصی
موسسه آموزش عالی آزاد شایگان
موسسه آموزش عالی آزاد شایگان
شایگان در خور شایستگان

توجه : موسسه آموزش عالی آزاد شایگان با مجوز وزارت علوم و تحقیقات برگزار میکند ! 

علاقمندان به شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت تابستانی لیست ذیل می توانند با پیش ثبت نام آمادگی خود را اعلام نمایند در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان مراتب تلفنی به اطلاع علاقمندان خواهد رسید تا نسبت به ثبت نام قطعی و شرکت در دوره اقدام نمایند

دانشجویان ، اعضای وابسته به خانه کارگر ، مشترکان شرکت امداد خودرو شهر طلایی آفتاب از تخفیف ویژه تا حداکثر 15% بهره مند خواهند شد ! 

لیست دوره های کوتاه مدت

مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جدول آموزش های کوتاه مدت تکمیلی ترم تابستانی موسسه آموزش عالی آزاد شایگان

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Open source productions